Winkel

Desinfectie voor de handen 1L

De klassieke alcoholische handdesinfectie. Succesvol voor meer dan 50 jaar. Dankzij de betrouwbare antimicrobiële werkzaamheid en een uitstekende huid vriendelijkheid, is het de favoriet van miljoenen gebruikers over de hele wereld. Waarschuwingen: Sterillium mag niet worden gebruikt in nieuwe-en premature baby’s. Gebruik elektrische apparaten alleen na het opdrogen. Niet in contact brengen met open vlammen. Ook niet gebruiken in de buurt van ontstekingsbronnen. Vlampunt 23 ° C, ontvlambaar. Brand-en explosiegevaar zijn niet te verwachten als het product wordt gebruikt als bedoeld. Na het morsen van het ontsmettingsmiddel, moeten de volgende maatregelen worden genomen: onmiddellijk oppakken van de vloeistof, verdunnen met veel water, ventileren van de kamer en het verwijderen van ontstekingsbronnen. Rook niet. In geval van brand, Blus met water, bluspoeder, schuim of CO2.

Categorie: